Ami Clarke

Pandemoonium (Kas androidid unistavad)

2021

„Pandemoonium“ ühendab virtuaalreaalsuse keskkonna ja heliteose, kus armatuurlauda meenutaval ekraanil analüüsitakse „uurimisassistendina“ kasutatava Twitteri-roboti @trackn-tracer väljaütlemisi ja emotsioone. Alates novembrist 2020 kütab kontaktide jälgimise rakendus kirgi avalikus arutelus. Pandeemia ajal kujunes Twitterist veebileht, kus väljendusid selgelt privaatsuse, usalduse ja toimevõimekusega seotud ning muud andmeid puudutavad mured. „Pandemoonium“ on otsekui hukatust ennustav klaaskuul kummaliselt tuttavliku, kuid inimtühja linna südames, mis kutsub vaatajaid avastama mahajäetud, virtuaalselt „taasmetsistunud“ finantskvartalit.

Loomade käitumist on pikka aega kasutatud turu suundumuste kirjeldamisel. Kuid sellal kui „madalate loomahingede“ oportunistlik käitumine majandusteadlase Keynesi väitel turgu juhib, kulgevad „Pandemooniumi“ olendid mööda inimtühja finantskvartalit ja räägivad „zoonootilisest ülekandumisest“ ehk viiruse kandumisest loomalt inimesele – meie vastastikusest sõltumisest, mille pandeemia selgelt välja tõi. Nad ei lase end kategooriatesse paigutada ja muutuvad peaaegu eraldi liigiks, elades oma humanoidsete õdede-vendadega hõimluses. Nad osutavad looduse olemuslikule kväärlusele ja soovile asju teisiti teha, et üksmeeleselt arendada mõõdukat andmekasutust, võnkudes nähtamatu ja nähtava vahel.

Projektiga „Pandemoonium“ jätkati tööd Karlsruhe kunsti- ja meediakeskuses ZKM programmi „Teisel pool mateeriat“ kunstiresidentuuri raames.

Pandemoonium (Kas androidid unistavad)