Corina L. Apostol ja Lívia Nolasco-Rózsás

Kuraatorite eessõna

Kujutlege end uppumas, ilma et lämbuksite. Teie meeled on kinni jäänud keskkonda, kuhu olete sukeldunud otsekui vette. Te muutute rammetuks, kuid ei lakka olemast: ehkki tehiskeskkond teid neelab, püsite vägagi elus.

Paradoksaalselt pole see midagi erakordset, vaid pigem igapäevane. Arvatavasti lülitute ühelt olemisrežiimilt teisele mitu korda päevas, triivides pealtnäha mittemateriaalsete valdkondade vahel. Teete seda vabal tahtel ja kindlasti pole te ainus. Iga päev tõmmatakse miljardid inimesed digitaalselt konstrueeritud virtuaalkeskkondasse ja heidetakse sealt taas välja.

„Pea ees!“ on rahvusvaheline rühmanäitus tänapäeva arvutustehnika abil võimalikuks saanud virtuaalreaalsuse eri tahkudest ning tunnetuslikest ja poliitilistest mõjudest. Hiljutise ülemaailmse pandeemia ja sellele järgnenud kriisi ajal hoogustus digiteerimine kunstis, sestap pakuvad näitus ja selle kataloog ajakohase võimaluse vaadelda ning analüüsida mõningaid uusimaid kunstilahendusi ja platvorme, mis annavad ainulaadselt ja tõhusalt kaugjuurdepääsu teadmistele ning kultuurile.

Näitus on valminud rahvusvahelises koostöös uurimisprojekti „Teisel pool mateeriat“ („Beyond Matter“) raames, mis viib kultuuripärandi ja areneva kultuuri virtuaalreaalsuse piirile. Tallinna Kunstihoone on projektis osalenud 2019. aastast ning näitus ja selle kataloog tähistavad mitu aastat kestnud ettevõtmise lõppu. Koostööprojekt tegeleb visuaalkunsti loomisel ja vahendamisel toimuva nihkega, mis on suuresti tingitud arvuti- ja infotehnoloogia kiirest arengust, kõikjal olekust ning laialdasest kasutamisest.

Näitus ja selle kataloog kutsuvad vaatajaid ja lugejaid ümber mõtestama suhet tegelikkuse virtuaalmõõtmetega, küsides, kuidas saaks virtuaalreaalsus arvuti abil loodud avaliku ruumi kõikvõimalikes vormides kaasa aidata praegustele poliitilistele ja sotsiaalsetele aruteludele ning millised on virtuaalreaalsuse võimalused kunstis.

Kolme koostööaasta jooksul oleme kogunud rohkelt materjali, keskendudes Kesk- ja Ida-Euroopale. Rahvusvahelisel teemanäitusel eksponeeritakse projekti „Teisel pool mateeriat“ residentuuriprogrammis valminud kunstiprojekte. Selle tulemusena esitab näitus „Pea ees!“ pakilisi küsimusi meid ümbritseva maailma ja meie suhte kohta virtuaalmaailmaga.

Uurimistöö käigus täheldasime, et tänapäeva tegelikkuses põimub kehaline virtuaalsega ja avardab meie ajaperspektiivi lineaarsest mitmemõõtmelisemaks. Sellel on igakülgne mõju visuaalkunsti loomise, kureerimise ja vahendamise ruumilistele mõõtmetele ning vastuvõtule. Kunstiasutus muundub hübriidüksuseks, mis ühendab geograafilise asukoha erinevate digiplatvormidega. Ühe näitusepinna asemel on neid rohkelt, moodustades avardatud, ent poorse mitmemõõtmelise süsteemi. Need tähelepanekud on viinud meid erinevate küsimusteni, näiteks kuidas on teadmusloome ja ruumiseosed ümber paigutatud uutesse, kõiki meeli haaravasse suhetesse ja virtuaalsetesse põimingutesse, mis toimivad ruumi ja kohalolu vahendajana, või kuidas hoida kriitilist distantsi, kui piir reaalse ja virtuaalse, arvutiga loodu ja käegakatsutava vahel trotsib taju, või milline see uus „praegu“ välja näeb ja tundub?

Näitusel osalevad kunstnikud aitavad meil anda sellele hetkele kuju, tuua selgust ning kirjeldavad, millest me ilma jääme, kuidas muutume ja millised on praeguste kriiside digitaalsed „plakatilapsed“ ehk virtuaalsed tootemid. Eksponeeritavad kunstiteosed kommenteerivad tänapäeva omavahel seotud teemasid virtuaalse seisundi paljude vormide ja arhetüüpsete kogemuste kaudu, rõhutades põletavaid poliitilisi küsimusi.

Näitus „Pea ees!“ toimub sel ajal, kui kestab Venemaa sõda Ukraina vastu. Eesti, näituse toimumispaik, aga asub nõukogude kultuuri jäänuste vahel valdavalt venekeelses naabruskonnas. Nähes oma digiekraanidelt iga päev selle lähedal toimuva sõja õudusi, tundub, et lõpp on lähedal ja ees ootav uus algus on lähimineviku järgi otsustades kindlasti tundmatuseni teistsugune.