Alyona Movko-Mägi

Alyona Movko-Mägi loob (segatehnikas) kunstiteoseid ja installatsioone. Sünesteesia kogemusele tuginedes püüab Alyona tugevdada vaataja taju, luues kompositsioone või dekoratsioone, mis tekitavad liigutavaid poeetilisi kujundeid, flirdivad alateadvusega ning balansseerivad äratundmise ja võõrandumise piiril. Kunstnik taasloob oma ettekujutuse maailmast, paljastades pildi ja heli lahutamatu seose. Viimase aja loomingus süveneb Alyona tehisintellekti ja metainimese kontseptsiooni uurimisse. Esteetika tähtsust rõhutades märgib ta, et looduse kroonile omaste vormide visualiseerimine hägustab piire selgesõnalise ja väljamõeldu vahel, viies virtuaalmaailma kontseptsiooni olemise loomuliku jätkumiseni. Samuti paljastab ta alateadliku piinlikkustunde ja huumori, mõtiskledes meie endi haavatavuse üle.