Impressum

Tulevikumälestused

Jenny Grönholm

Kuraator:

Tamara Luuk

Tekstid: Tamara Luuk
Projektijuht: Madli Ehasalu
Graafiline disain: Henri Kutsar
Installatsioon: Valge Kuup Studio
Fotod: Stanislav Stepashko
Tõlked: Epp Aareleid, Maria Vassiljeva
Toimetamine: Helve Hennoste, Dan O’Connell
Täname: Eesti Kultuurkapital, Jass Kaselaan

Toetajad: