Sõna mõjutus

Puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006) on ÜRO rahvusvaheline inimõiguste kokkulepe, mille eesmärk on kaitsta puuetega inimeste õigusi. Näitus ja selle lisaprogramm tõukuvad nimetatud leppest, suhtudes samal ajal kriitiliselt kõnealuse dokumendi juriidiliselt korrektsesse keelekasutusse. Puuetega inimeste häält pole sageli kuulda ja neid mõistetakse valesti. Näituse ja selle lisaprogrammi eesmärk on avada puuete ja puuetega inimeste keele mõisteid teistele.