Loodushoid

Kuigi mitte päris puhtavereline T-särk, on 1987. aasta fosforiidisõja jaoks tudengite loodud kollased särgid üks paremaid ise valmistatud poliitilise rõivastuse näiteid Nõukogude ajal. Siin eksponeeritud särk pärineb Läänemaa muuseumi kogust. Selle kujundus on ilmselt inspireeritud Tartu tudengite valmistatud kollastest särkidest kirjaga „Fosforiit? Tänan ei!“, mida kanti meeleavaldustel ja üritustel 1987. aastal. Meeleavalduste tõttu külmutati kaevanduste rajamise plaanid.

Teine loodushoiuga seotud särk valmis 2007. aastal seoses roheliste partei kampaaniaga tuumajaama rajamise vastu. Kollane värv ja hüüdlause „Tuumajaam? Täna? Ei!“ tõmbasid ilmselgelt paralleele fosforiidisõjaga. Senini ei ole Eestisse tuumajaama rajatud, kuid suund põlevkivist loobumisele on selle küsimuse uuesti päevakorda tõstnud. On tõsi, et taastuvatest loodusvaradest Eesti energiavajaduse katmiseks ei piisa, kuid siiani on Eestisse kavandatud vaid vanema põlvkonna tuumaenergiajaamu. Nende tegevusega kaasneb suur kogus radioaktiivseid jäätmeid, mida on vaja kümneid tuhandeid aastaid turvaliselt ladustada.