Evi Tihemets

Autoportree printsessina

1965

Vilen Künnapu kord tabavalt „Augusti kubismiks“ nimetatud maalimislaadiga käib see väike ja kandiline kroonikandja hästi kokku. Nii oma hoiaku muinasjutulisuse kui ka teostuse külikutesse jaotatud killustatuse poolest. Siiski erineb Evi printsessi ülimalt hakitud osadest moodustuv ja veidi distantsilt hoomatav terviklikkus „Augusti kubismist“. Viimase inimesed on iseloomulike ilmetega, väljendades kindlat isikut või anonüümse figuuri väljendusrikast žesti. Aga on ka olemuslikumat sarnasust: Evi maali muinasjutuline lähtepunkt, Augustil tema tegelaste helgus, mis ei pärine siitilmast.