Mis sillutab teed uuele maailmale?

Corina L. Apostol on 2019. aastal ilmunud raamatu „Making Another World Possible“ (Routledge, Creative Time) kaasautor. Nii raamat kui ka näitus uurivad sotsiaalselt kaasavate kunstiprojektide kaudu kümmet üleilmset probleemi: ühiskonna militariseerumist, üha suuremat järelevalvet, süvenevat majanduslikku ebavõrdsust, ühiskondlike liikumiste esiletõusu, rahvaste ümberasumist, kosmopoliitikat, võitlust rassismiga, loomehariduse kriisi, queer-küsimusi ja poliitilist väljendust ning poliitilist tegutsemist võimaldavaid uusi vahendeid.