Eike Eplik

Kas sina näed neid ka?

2021

Enamasti pääsevad maalapid kaevandamisest, harimisest või raiumisest ainult siis, kui seal kasvab mõni väärtuslik liik. Aga mis saab nendest taimedest, mis ei ole looduskaitse all? Eike Eplik on traadist painutanud Eesti looduses levivate taimede seeria. Nende hulgas on nii pärismaiseid kui ka inimese sisse tooduid. Näiteks palu-härghein lokkab metsades ning linnud-loomad söövad selle lehti ja seemneid. Lõhnav kannike aga on üht- või teistviisi koos inimesega siia jõudnud Vahemere äärest ja selle leidmine tähendab vanale majakohale sattumist. Paljud neist suudavad kasvada väheviljakal pinnasel, kus teised taimed kanda ei suudaks kinnitada.

Kõiki Epliku kujututud taimi ei saa kindlasti umbrohtudeks nimetada. Need kõik aga on nõnda tagasihoidlikud ja tavalised, et õigustatult küsida: „Kas sina näed neid ka?“ Neid taimi justkui ei saa hinnata intensiivse maaharimise ja pügatud seemnemurumaailma ilu või kasulikkuse mõõdupuuga. Ometi aga on neil looduses oluline roll elupaiga ja toiduainena.