Must manner

Must manner

Läänemaailma suurel määral 19. ja ka 20. sajandi mõjutanud ideid on G. W. F. Hegeli ajaloofilosoofia, mis kirjeldab inimkonna ajalugu kui maailmavaimu juhitavat mõistuspärast arengut, mille käigus vaim liigub riikluse arenguga paralleelselt järjest täiuslikuma tegelikkusetunnetuse poole.

Aafrikal on Hegeli maailmaajaloo mudelis eriline koht: sel nimelt ei ole kohta. Saharast lõuna poole jääv Aafrika on Hegeli järgi ajalootu. Aafrika geograafilisest äralõigatusest tingituna ei ole vaim seal enesest veel teadlikuks saanud.

Hegeli „Vaimu fenomenoloogia“ kohaselt võib vaim Aafrikas enesest teadlikuks saada ja ajalugu alata ainult kontaktis Euroopaga.