Laura Kuusk

Mõned märkmed mateeria kohta meie sees ja ümber

2019

Vaikelusarja lähtepunkt on igapäevaesemed ja -olukorrad. Peamine küsimus on, kuidas suhestuda meid praegu ümbritsevate asjade ja olukordadega. Kuidas panna keha suhtlema materjalidega, mis reisivad kaasa meie peal, meie sees või liiguvad meist läbi? Uurides oma isiklikke esemeid ja keskkondi, kommenteerib ja korrastab kunstnik vaikelužanris teostatud visuaalse essee abil oma mõtteprotsesse.