Ann Mirjam Vaikla ja Szymon Kula

(R)evolutsiooni monument

2020

„(R)evolutsiooni monument“ väljendab 1990. aastate alguses sündinud põlvkonna lugu või tingimusi. See põlvkond on veetnud lapsepõlve Nõukogude aja jäänukite keskel (esemed, monumendid, hooned), mis eksisteerisid eelmise ühiskonnakorralduse veidrate säilmetena kõrvuti lääne tarbekaupadega. „(R)evolutsiooni monument“ on otsekui hübriid: ehkki monumendi olemus on tugevalt seotud individuaalsuse ja ainulaadsusega, on nende kuju, vormi ja sisu loomisel järgitud ajaloos lugematuid kaanoneid. See kehtib ka Nõukogude aja monumentide kohta, mis sageli on algse kujutise koopiad, mida on propaganda põhimõtteid järgides ikka ja jälle taastoodetud. „(R)evolutsiooni monument“ on läätstrükiteos, koondades Lenini monumendi ja eelajaloolise megaliidi üheks hübriidiks, mis muudab kuju, kui vaataja ruumis ringi liigub.