Evelyn Grzinich ja John Grzinich

Laegas

2021

Installatsiooni „Laegas“ autorid on Evelyn ja John Grzinich, kes asutasid Mooste külas mittetulundusliku projektiruumi MoKS. Teose pealkiri viitab kuulsale film noir’i põnevikule „Surmav suudlus“ („Kiss Me Deadly“, 1955), kus eradetektiiv satub ohtlikku mängu, mis ümbritseb Pandora laeka sarnast, radioaktiivset ainet sisaldavat karpi, mida ei tohiks kunagi avada. Näituseruumis eksponeeritud helendav laegas on märksa süütum ja vähem pahaendeline. See sisaldab esemeid, mis kirjeldavad tööd MoKS-i nüüdiskunsti keskuses, mida kunstnikud endi sõnul kunagi asutada ei kavatsenud. Nad täheldavad, et kuigi kunstivaldkond tunneb uhkust oma avatuse ja mitmekesisuse üle, on üllatav selle kontrastina täheldada, et nüüdiskunstis toimub suurem osa tegevusest ülimalt kokkusurutud geograafilisel alal. Mis siis võimaldas ühel kunstiasutusel tekkida väikeses Kagu-Eesti külas? Ning mis innustas ja motiveeris kunstnikke reisima maailma eri paigust sellesse kaugesse kunstikeskusesse ning panustama „Laeka“ sisusse? Kas oli see raha või võimuihalus, maine või midagi raskemini tajutavat, koguni mittemateriaalset? Oli see kujutlus või ideed, võimalus panustada millessegi, mis näis ainulaadne, eksisteerides väljaspool nüüdiskunsti loomise ja esitlemise harjumuspäraseid raame? „Laegas“ esindab lootusrikast optimismi, mis käib lisaks riskidele ja väljakutsetele kaasas iga sotsiaalse või kultuurieksperimendiga, mis eirab sotsiaalsete kokkulepete piiranguid.