Impressionism

Brian O’Doherty on nii fotograafia kui ka impressionistliku maalikunsti kohta kirjutanud pildiserva tähtsusest, sest just see määrab, mis jääb sisse ja mis välja. Seda võib mõista eelkõige kadreerimise vaatepunktist. Fotograaf teeb säritamise hetkel ühe kitsa väljalõike piiritust kolmemõõtmelisest ruumist. Võib-olla midagi pildi keskel on kujutatud terviklikuna, aga seda ümbritsevad katkestatud esemed, mille jätkumist teisel pool serva võime vaid ette kujutada. Möldri ajas kitsenev fotograafiline pilk on ainult võimendanud tema töid käivitavat salapärast juurtetust, abstraksust ja kaalutuse taotlust.

Kui silme ette manada mõni impressionistlik maal (Renoir näiteks!), võib märgata, et ka neil poolitab serv esemeid ja isegi nägusid. Fotograafiline nägemisviis ja foto kadreerimise absoluutsus kahtlemata mõjutasid seda, kuidas impressionistid oma maale komponeerisid. Aga detaili ja tõetruuduse asemel rõhusid nad hoopis värvide koosmõjul edasi antavale visandlikule muljele. Sellist värvi ja vormi vähima vajalikuni taandamist võib näha ka Kongi natuurist inspireeritud töödes.

Impressionism