Shelley Odradek

Varjuarhiiv

2023

Kuidas orienteeruda asjadele nime andmata? Kuidas hoida ruumi, seda endale allutamata? Kuidas saab meist „meie“ ja kuidas saaksime kohal olla kedagi tõrjumata või koloniseerimata? Kuidas leida kohalolu eemalolekus, hajutada võimu ja avaldada vastupanu kujutise loomise ning levitamisega? Need küsimused on inspireerinud Shelley Odradeki looma „Varjuarhiivi“, mis kujutab otsekui vahepealsete kujutiste hoidlat. Külastajatel palutakse üles laadida pilte endi või teiste varjudest ja lisada neile lühike kirjeldus. Juhistes on siiski selgelt öeldud, et ei avaldataks teavet, mille järgi saaks isikut tuvastada (näokujutis, nimi, asukoht jne).

Samuti võivad külastajad vaadata arhiivis säilitatavaid avalikuks omandiks peetavaid pilte ja neid muuta, samuti neid soovi korral alla laadida ja kasutada. Lacani objet petit a ehk kättesaamatu ihaobjekti kehastusena esindab vari oleva ja mitteoleva vahepealset ala: kohalolu ja puudumist, mina, objekti ja arhitektuuri tabamatut, haaramatu esitust. „Varjuarhiiv“, mis on inspireeritud võimu, nähtavuse, isikliku jutustuse, tõlke ja orientatsiooni suhtelisusest, eksisteerib ühises vahepealses ruumis koos keele, piiride, kehade ja maailmadega.

Varjuarhiiv