Bad Ideas Collective

Detsembris 2020 alguse saanud kestev veebiprojekt Bad Ideas Collective toob tähelepanu alla kunstiteosed, mida pole loominguliste kõhkluste tõttu või muudel isiklikel põhjustel kunagi teostatud. Koroonapandeemia algusnädalate rangete piirangute tingimustes ellu kutsutud projekti eesmärk oli mõtiskleda kunstiloomingu katkestuse muude viiside üle ning kutsuda kunstnikke kirjeldama teosteid, mis isiklikumatel põhjustel kunagi teoks ei saanud. Kaastööliste hulka kuuluvad Lätis, Itaalias, Mehhikos ja Ühendkuningriigis elavad kunstnikud ja teadlased.