Flo Kasearu

Privaatsuse sooviavalduse ilmestamine

2020

Suure saali tagaosas näidatakse kunstniku viimaste aastate üht olulisimat teost. Aastal 2016 valminud video „Privaatsuse sooviavalduse ilmestamine“ dokumenteerib performance’it teatris NO99, kus mitu naist loeb kunstniku palvel ette oma kohtutoimikuid. Kohtusaali ja teatri arhitektuuri meenutavas näituseruumis takistab tribüün algul vaadet videole ja kutsub külastajaid astmetest üles ronima. Mustvalgena filmitud „Privaatsuse sooviavalduse ilmestamine“ koosneb tehislikus bürokraatiakeeles koostatud tekstist, mis näib olevat tegelikest valulikest juhtumistest täielikult eemaldunud ja mille ette lugemine sunnib naisi oma traumat taas läbi elama. Ehkki kohtumaterjalide avalikku ettelugemist võib tõlgendada naiste julge iseseisvumisaktina, toob see ühtlasi esile ametlike dokumentide ja isiklike traumaatiliste kogemuste vahelise lõhe, mis jääb enamasti suurema tähelepanuta.

Privaatsuse sooviavalduse ilmestamine