Linnaelanikud

Näib, et reaalsuse-gurmaanile Benjamin Badockile pakuvad kõige rohkem huvi kordused. Kuigi iga inimene on ainulaadne, joonistuvad nende hulgas välja erinevad rühmad. Näiteks võib inimesi jaotada subkultuuride või elukutsete järgi. Tõenäoliselt jagatakse ühe elukutse esindajate hulgas omavahel sarnaseid vaateid, huvisid ja eluviisi. Iga ühiskonnarühma kohta on levinud oma stereotüübid: punkarid kannavad needitud tagisid, juristid kitsa lõikega ülikondi ja õpetajad pruune pintsakuid. Kuigi igaüks teab, et inimest ei tasu hinnata välimuse järgi ja stereotüüpe kummutavaid isikuid võib leida iga eluvaldkonna esindajate hulgast, on säärased eelarvamused ühiskonnas laialt levinud. Aga just sellele Benjamin Badock osutabki! Tema loodud lihtsustatud portreid vaadates satun kimbatusse: kas tunda end lõbustatuna tabavalt kujutatud klišeedest või hoopis piinlikkust minus nõnda tugevalt juurdunud eelarvamuste pärast?