Oliver Ressler

Kõik sobib kokku, sellal kui kõik koost laguneb. COP21

2016

Esimeses filmis avaldavad aktivistid meelt ÜRO kliimamuutuste konverentsi ajal Pariisis – linnas, kus valitses tollal eriolukord (mis on Prantsusmaa hiljutiste seadustega muudetud püsivaks). Nagu kakskümmend ebaõnnestunud iga-aastast kliimakonverentsi enne seda, tõestas ka 2015. aasta Pariisi kliimakonverents (COP21) valitsuste suutmatust jõuda siduvale kokkuleppele, mis piiraks globaalset soojenemist kindla kava alusel, et lõpetada fossiilkütuste kasutamine. Järgnenud kliimaleppes välditakse kõike, mis võiks kahjustada korporatsioonide majandushuve. Valitsused, kes praegu teesklevad, et mittesiduvad lepingud võivad kliimamuutusi pidurdada, on need samad, kelle siduvad vabakaubanduslepingud muudavad kohalikud keskkonna- ja kliimaseadused tühiseks.