Impressum

Erki Kasemets ja Camille Laurelli. Bricollage

Curator:

Siim Preiman

Tekstid / Texts / Тексты: Siim Preiman
Projektijuht / Project manager / Руководитель проекта: Hanna-Antheia Stern
Kommunikatsioon / Communication / Информационное посредничество: Madli Ehasalu
Installatsioon / Installation / Установка: Valge Kuup, Solveig Lill
Tehniline tugi / Technical help / Техническая помощь: Johan Huimerind, Henri Piiroja
Fotod / Photos / Фотографии: Paul Kuimet, Roman-Sten Tõnissoo
Näituse helitaust / Exhibition soundtrack / Cаундтрек к выставке: Dick Head Man Records
Tõlked / Translations / Переводы: Epp Aareleid, Maria Vassiljeva
Toimetamine / Copy-editing / Редактирование: Epp Aareleid, Dan O’Connell
Täname / Thank you / Благодарим: Mathieu Felter, Laura Kuusk, Vincent Laurelli Kuusk, Kati Saarits, DhmR, Nintendo, Rahvusraamatukogu

Sponsors: